Øster Hornum Portalen

 

Kløverstier

Kløverstierne i Øster Hornum
KløverpælKløverstierne i Øster Hornum er etableret af en arbedsgruppe under Øster Hornum Borger og Håndværkerforening i samarbejde med Rebild Kommune og støttet af Friluftsrådet. Som noget nyt er der også samarbejdet med "Spor i Landskabet".
Formålet med Kløverstiprojektet er:
"At øge befolkningens trivsel, sundhed og mulighed for bevægelse ved at kommunerne sætter fokus på det bynære friluftsliv ved hjælp af kløverstierne"
Der kan læses mere om Kløverstierne på dette link til Friluftsrådets hjemmeside.


Stierne
Der er 4 stier: Grøn rute er ca.: 2,5 km,Blå rute er ca.: 5 km, Rød Rute er ca.:7,5 km., Sort rute er ca. 10 km.
På kortet kan ses de forskellige stier.
Kløverstier alle ruter

Et større kort kan ses på denne PDF fil Kløverstier alle ruter.
Du kan også hente en folder med kort og beskrivelse af ruterne ved at klikke her(PDF).

Praktiske oplsyninger
Du er gæst på lodsejerens private ejendomme, og de har åbnet Kløverstien for færdsel til fods. Du bør derfor færdes hensynsfuldt. Der kan græsse kvæg på markerne, og der lever mange dyr i naturen. Derfor skal hunde være i snor, og ridning er ikke tilladt. På en del af Kløverstien kan der medbringes barnevogn. Kløverstien går gennem et vådområde, hvorfor solidt fodtøj tilrådes. Efterlad kun dine fodspor.

Video fra indvielsen af Kløverstien
Se videoen, klik her!

Arbejdsdag på Kløversti 2018
17. november 2018 gik flittige folk i gang med at renovere et stykke af en Kløversti. Se, hvad de fik udrettet: Kløversti november 2018