Øster Hornum Portalen

 

Wøldikes Æblehave

Wøldikes Æblehave er beliggende mellem kirken og Harrildvej. Haven er åben for alle. Haven passes af Æblevennerne, som er en frivillig gruppe, der sørger for at passe haven, så den fremtræder indbydende for alle, der har lyst til at studere de enkelte æblesorter eller blot kommer forbi og har lyst til at kigge indenfor.

Æbledag i oktober 2017
I godt vejr var en del mennesker mødt op i Wøldikes Æblehave til presning af æbler, plantning af frugtbuske, almindeligt vedligehold og en hyggelig snak over en tår æblesaft eller kaffe. Læs mere: Æbledag i oktober 2017

Genindvielse af Wøldikes Æblehave
I det flotte solskinsvejr 12. maj 2016 blev en gennemgribende renovering af Æblehaven fejret med fortælling, sang, æblekage, æblesaft, kaffe og almindelig hyggesnak. Se billeder fra dagen: Æblehavens genindvielse 2016

Æblemanden Jeremias Wøldike
Jeremias Wøldike var først og fremmest præst i byen, men det med æbler havde hans mindst lige så store interesse, læs mere: Æblemanden Wøldike

Præst og familiefar Wøldike
Præst, familiefar og æblemanden Wøldike - alt forenet i samme person, læs mere her: Præst og familiefar Wøldike

Æblehaven fra 1860 til 2016
Æblehaven blev anlagt i tiden efter 1860, fungerede i mange år, men gik i forfald. I år 2009 genopstod haven, læs mere: Æblehaven fra 1860 til 2016

Øster Hornum på Wøldikes tid
Det ældst kendte billede af Øster Hornum er tegnet 1866. På det kan man se nogle af byens huse, kirken og æblehaven, da den var ganske nyanlagt, læs mere: Øster Hornum på Wøldikes tid

Pastor Jeremias Wøldike - hele historien
Hvem var han, ham pastor Wøldike, som interesserede sig så meget for æbler, at han opbyggede en have med mere end 600 forskellige sorter, læs om ham her: Pastor Wøldike

Byens bedste æblekage
Der kan laves de herligste kager, når man har de rigtige råstoffer. Her kan læses om: Byens bedste æblekage

Indvielse af Æblehaven 2009
Her kan læses om, hvordan det gik for sig, da Pastor Wøldikes Æblehave genopstod en dejlig forårsdag i 2009: Pastor Wøldikes æblehave

Æblehaven blev udvidet
Fredag den 7. oktober 2011 blev Wøldikes Æblehave udvidet med 190 nye træer. Læs her, hvordan det gik for sig: Wøldikes Æblehave udvides

Kontakt og information
Hvad kan æblehaven bruges til, og hvem kontakter man, hvis man vil vide mere: Æblehaven - oplysninger og kontaktpersoner


Nogle indslag om Øster Hornum KirkeBogen om Øster Hornum Kirke
I anledning af at det i 2015 var 100 år siden Øster Hornum Kirke blev selvejende, udgav kirkens menighedsråd en bog om kirken, læs mere: Bogen om Øster Hornum Kirke

En kort præsentation af Øster Hornum Kirke
Her kan der læses en kort fortælling om kirkens historie og dens inventar: Øster Hornum Kirke

Kirkens præster gennem tiden
Nogle præster gennem tiderne kender vi meget til andre kun ganske lidt. Vi ved, der har været præster tilknyttet kirken siden den blev bygget i slutningen af 1100-tallet, men de første ved vi intet om, efterhånden dukker de frem af historiens skygger og fremtræder som levende mennesker, læs mere: Byens præster gennem tiderne

Kirkegården, fra græstuer til haveanlæg
Indtil for godt 100 år siden fremstod de danske kirkegårde som uklippede vildmarker med grave lidt tilfældigt placeret, kun synlige som forhøjninger i alt roderiet. Siden er der sket store ændringer, også i Øster Hornum, læs mere: Kirkegårde og gravminder

Fredede gravminder på Øster Hornum Kirkegård
På Øster Hornum Kirke er der udvalgt en række gravsten, som er fredet "til evig tid". Nogle på grund af deres karakteristiske udseende, andre på grund af afdødes betydning for lokalsamfundet, læse mere: Historiske gravminder på Øster Hornum Kirkegård

Kirkens klokke
Vi hører den morgen og aften og når der kaldes til gudstjeneste i kirken. Klokken har sin historie, læs mere her: Kirkens klokke

Sankt Kjeld, Laurentius eller en helt tredje
I kirken findes to middelalderlige træfigurer. Den ene forestiller uden tvivl jomfru Maria med det lille Jesusbarn. Den anden forestiller en ukendt diakonhelgen. Nogen mener den forestiller Ansgar, andre det enten er Stefanus, Vincent eller Laurentius. I denne artikel sandsynliggøres det, at det kan være Sankt Kjeld, der var lokal helgen i Vinborg. Læs mere: Sct. Kjeld i Øster Hornum Kirke

Degnene med for god tid og kniv i lommen
Oppe i tårnrummet står en gammel degnestol. Da stolen i sin tid stod nede i kirken var der her kordegnen havde sin plads. Nogle af kordegnene har sikker kedet sig under den timelange gudstjeneste og har for at fordrive tiden moret sig med at ridse deres navnetræk i pulten, der var til at lægge salmebogen på. Læs mere om degnene og deres kunstneriske udfoldelser med kniv her: Degnen skar i kirkens inventar

Sølvske fundet på kirkeloftet
En person, der ikke hørte til blandt de fattigste, gemte i midten af 1600-tallet sin sølvske på kirkeloftet. Han kom aldrig og hentede den, så den blev først fundet igen 1972. Læs hele historien: Sølvskeen på kirkeloftet

Missionen i Moldbjerg
Ikke alt kirkeliv har været koncentreret om kirken. I slutningen af 1800-tallet havde Indre Mission vind i sejlene. I Molbjerg blev der bygget et missionshus for det stærke i troen, læs mere: Missionshuset i Molbjerg