Øster Hornum Portalen

 

ny topbanner-2

Nyheder
Kulturuger i september: Se kalenderen for aktiviteter i Øster
Hornum.

Månedens profil: Annette Søegaard, nyvalgt formand for
menighedsrådet, læs mere: Se i venstre
spalte "Månedens profil".

Skoleudflugt år 1900 og Hornum Søs opståen mange år før,
fortælling i serien nyt om
gammelt: Nyt om
Gammelt


Flyt til Ø. Hornum, velbeliggende byggegrunde og gode huse
til salg. Læs mere:
Byg og Bo

Velkommen

Velkommen til Øster Hornum Portalen. Her på siden kan du få mange nyttige informationer om byen og egnen, foreningslivet, arrangementer, skolen, børneinstitutioner og erhvervslivet. Kig dig omkring! Portalen er etableret af Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening. Læs mere.

Vi spiser Sammen genopstår!
Efter halvandet års pause genopstår Vi spiser Sammen. Første gang 25. august kl. 18.00 i Forsamlingshuset. Menu: Hamburgerryg, flødekartofler og salat + dessert. Tilmelding lukker ved 100 tilmeldte eller senest den 18. august. Læs mere og tilmelding: Vi Spiser Sammen

Fotos og tale fra Sankt Hansfest på Katbakken
FDF arrangerede Sankt Hansfest på Katbak-ken 23. juni. Festlighederne begyndte 18.40 med en flot gymnastikopvisning af ØHI’s dygtige gymnaster. Det var Annette Søegaard, der holdt båltalen. Se fotos fra aftenen og læs talen her: Sankt Hans 2021

MeNaTeket har brug for din støtte
Lørdag d. 19. juni vil vores søde gadeambassadører ringe på dørene i byen i et håb om at samle penge ind til byens store projekt. Vi håber, at i vil tage godt imod dem og bakke op om projektet. Læs mere: MeNaTeket har brug for din støtte

Deltag i KULTURUGER i september
Der afholdes igen KULTURUGER i Rebild Kommune, og dermed også i Øster Hornum. Aktiviteterne finder sted 11. til og med 26. september. Enkeltpersoner, foreninger og institutioner opfordres til at deltage. For at arrangementerne i Øster Hornum ikke skal komme til at foregå på samme tid, er det nødvendigt at koordinere tidspunkterne for aktiviteterne. Principielt kan der arrangeres på en hvilken dag og på et hvilket tidspunkt, der ønskes.
Koordinator for KULTURUGER i Øster Hornum er Per Vilsbøll, tlf. 22 55 57 91, mail pvi@mf-gym.dk
Læs mere: Kulturuger september 2021
Arrangementerne vil blive lagt på kalenderen her på siden.

Kulturuge-kalender
For at arrangementer i Kulturugen ikke rammer samme tidspunkt, kan her ses, hvad der foreløbig er planlagt. Kalenderen opdateres så snart der kommer nye arrangementer, se kalenderen her: Kulturuge-kalender

Sommermøde i præstegårdshaven
Fredag d. 18. juni lagde præstegårdshaven i Øster Hornum rammer til en skøn eftermiddag med seniorerne i Øster Hornum og Veggerby. Se fotos fra dagen: Sommermøde 2021

ØHI's 90-års jubilæum
Torsdag d. 17. juni kan Øster Hornum Idrætsforening, ØHI, fejre 90-års jubilæum. Det skal fejres, men vi venter til sensommeren, hvor vi søndag d. 12. september inviterer alle omkring Øster Hornum og ØHI til et brag af en fest.
Læs mere: ØHIs 90-års jubilæum

ØHI - de første 75 år.
Da ØHI fejrede sit 75-års jubilæum blev der udgivet et jubilæumsskrift. Det kan du læse her, mens du ser frem til 90-års dagen: ØHI - de første 75 år

Skoleudflugt fra Gulbæk til Aarhus - og Hornum Søs opståen.
Gulbæk Skole tog på udflugt til Aarhus år 1900 - og Hornum Sø blev dannet mange år før. Fortællingerne kan læses i serien "Nyt om Gammelt" her: "Nyt om Gammelt".

Arkæologerne graver i Øster Hornum
Arkæologer fra Nordjyllands historiske Museum er for tiden i gang med at en udgravning på den kommende udstykning øst for Højvang.
Det de finder er stolpehuller efter huse fra sen jernalder og vikingetid. Det drejer sig dels om beboel-seshuse, dels om grubehuse, der har været værkste-der.
Udover stolpehuller er fundet en del metal og keramik. Se fotos: Jernalderbeboelse ved Højvang

Nyt fra Øster Hornum Fitness
Øster Hornum starter op igen 7. maj 2021 kl. 9.00 til 10.00 og derefter drejer det sig om fredage kl. 9.00-10.00. Med instruktør i lige uger. Men med mulighed for at træne hver uge. Læs mere: Nyt fra Øster Hornum Fitness

Kirke for de Små
Fredag d. 13. august kl. 16.30
I løbet af sommeren inviterer vi til en hyggestund for de mindste i kirken og sognehuset – med sang, leg, fortælling, sanseoplevelser og hygge. Hvis vejret er godt, holder vi det udenfor.
Hver gang serverer vi også en let aftensmad.
Maden koster 20 kr. for voksne og er gratis for børn.
Tilmelding senest 2 dage før, dvs. om onsdagen til kirke – og kulturmedarbejder Kathrine Kofod på mail: kirke.kathrine@outlook.dk

Kirkegårdsvandringen 2. maj
Menighedsrådet arrangerede kirkgårdsvandring 2. maj fra kl. 16 til godt og vel kl. 17. Læs mere: Kirkegårdsvandringen 2. maj

Lokalhistorisk Arkiv åbner igen
Efter den ny aftale melder Kulturministeriet ud, at lokalhistorisk arkiver må åbne igen efter lang tids lukning.
Arkivet glæder sig til igen at kunne modtage gæster. Der er åbent mandag aftener fra 19 til 21.30 og torsdag eftermiddage fra 13 til 17. Dog ikke i skolens ferier.

Babysalmesang
Fra onsdag d. 12. maj er der igen babysalmesang i kirken.
Der vil være babysalmesang hver onsdag kl. 10.00 frem til d. 30. juni. Læs mere om babysalmesang på www.ohkirke.dk – og tilmeld dig og dit barn ved kirke – og kulturmedarbejder Kathrine Kofod på mail: kirke.kathrine@outlook.dk

Lysets længde - en messe i mørket
Koncert med Arne Andreasen med musikere. Torsdag d. 12. august kl. 19.30 i Øster Hornum kirke. Læs mere: Koncert med Arne Andreasen i kirken

Vandets dag
Øster Hornum vandværk markerer FN’s Internationale Vanddag, med banner og flag og information til forbrugerne.
Øster Hornum Vandværk passer på vores drikkevand. Gør du? I Øster Hornum bor vi lige over vores drikkevand, derfor har det betydning for vores drikkevand hvis du bruger sprøjtemidler i din have.
Læs mere: FN’s Internationale Vanddag

Fra aftægtskontrakt til bygning af Birkehøj.
Før hjemmepleje og alderdomshjem boede ældre familiemedlemmer ofte livet ud hos et af børnene. Der blev indgået en aftægtskontrakt, der nøje opregnede hvad der forventedes af parterne. I 1969 blev Birkehøj bygget. Læs mere: Fra aftægtskontrakt til bygning af Birkehøj

Månedens profil Annette Søegaard
Omkring den 1. i hver måned præsenteres "Månedens profil". Det er et mini-portræt af en person, der på den ene eller den anden måde har betydning for Øster Hornums liv og trivsel. Månedens profil er Annette Søegaard, der er nyvalgt formand for menighedsrådet.
Læs mere: Månedens profiler.

Det nyvalgte menighedsråd
Der har 17. november været afholdt valg til menighedsrådet, læs mere her: Det nyvalgte menighedsråd

Sådan forløb Operation ”Ren Natur”
Som led i operation ”Ren Natur” 2020 arrangerede Friluftscenter Katbakken 6. september affaldsindsamling på Kløversti ”Rød Rute” og langs områdets veje. Se her, hvordan dagen forløb: Sådan forløb Operation Ren Natur

Lopper og leg
Der var Lopper og leg for MeNaTek'et 8. august i Hallen. Læs her, hvordan det gik og se fotos fra dagen: Leg og Lopper for MeNaTeket

Sankt Hans, fotos og Sørens tale
FDF stod som altid for byens Sankt Hansfest. I år dog noget anderledes end normalt, idet den blev afholdt ved FDF's Kredshus og livestreamet på Facebook. Se fotos og læs Søren Thimmermann Olesen tale: Sankt Hansfest 2020

Videopræsentation af Katbakken
Der er netop optaget en præsentation af Friluftscenter Katbakken - præsentation af mulighederne, og hvordan man kan leje hele Katbakken eller enkeltdele. Se video her: Præsentation af Katbakken

Corona-dagbøger
Når store kriser griber voldsomt ind i hverdagslivet, er det noget, der huskes af dem, der oplever det. Mange ældre husker således tydeligt oliekrisens bilfri søndage i 1973-1974, mens yngre er uden erindring herom.
Corona-krisen bør ikke gå i glemmebogen. Vær med til at sikre erindringen om, hvordan krisen for eksempel har påvirket din hverdag, hvilke indskrænkninger du har oplevet og hvilke tanker, du har gjort dig om smitterisiko og andet.
Læs mere: Skriv din corona-dagbog

Fotos fra Vi spiser sammen 25. februar
Der blev serveret bøfsandwich "med det hele" til Vi spiser Sammen 25. februar, se hvordan det gik til: Vi spiser Sammen februar 2020

Sigurd synger salmer for store og små
Sigurd Barrett sang salmer for store og små i en fyldt Øster Hornum Kirke 5. oktober. Se fotos fra dagen: Sigurd i Kirken

Sankt Hans fest på Katbakken
Der blev afholdt Sankt Hans fest på Katbakken. Se fotos fra den dejlige aften og læs Kenneth Bergs båltale: Sankt Hans på Katbakken 2019

Sommerfestens foto 2019
Sommefesten i Øster Hornum foregik 14. og 15. juni ved Øster Hornum Hallen.
Se, hvad fotografen fangede med sin linse, når det ikke regnede alt for meget: Sommerfestens billeder 2019

Fastelavns arrangement i kirken og ved menighedshuset
Der blev afholdt velbesøgt fastelavnsarrangement i kirken i samarbejde med FDF. Efter børnegudstjenesten var der tøndeslagning ved Menighedshuset og servering af fastelavnsboller. Kathrine Kofod havde sit kamera med, se de dejlige billeder fra dagen: Fastelavn 2019

Håndværkerne på Katbakken
En flok Katbakke-håndværkere har netop opstillet et bord-bænk-sæt ved Katbakkens store grill, se hvordan arbejdet er forløbet: Bord-bænk-sæt på Katbakken
Billederne kan ses i bedre kvalitet på Katbakkens web: Katbakken

Foto fra ”Victorias jul” - teaterforestilling i forsamlingshuset
Søndag d. 16. december kl. 14.30 holdt Kirsten Stokholm, Thomas Rewes og Christian Vestergaard, en ekstra fremvisning af den juleforestilling, de netop har turneret med på vegne af ThyTeater i Thisted. En herlig forestilling og et rigtig godt initiativ en søndag eftermiddag op under jul – EN STOR TAK TIL DEM ALLE!
Se billeder: Foto fra Victorias juleteater
Se et klip fra en tidligere opførelse: Victorias sang

Sankt Hans-tale på Katbakken 23. juni
Sankt Hans-festen på Katbakken blev afholdt i godt sommervejr med stor tilslutning. Skoleleder Lars Hviid Pilgaards tale kan læses her, hvor der også kan ses fotos fra aftenen: Sankt Hans-tale 2018

Sommerfesten 2018
Sommerfestens billeder, taget af Niels Larsen, kan ses her:
Billeder fra Sommerfesten 2018

Forårsklargøring på Katbakken
En flok Katbakke-venner havde en god dag, lørdag d. 14. april på Katbakken, hvor der blev gjort forårsklar til sæsonen, se her, hvad der blev gjort: Forårsklargøring på Katbakken

Julemarked 2017 - en billedserie
Julemarkedet blev traditionen tro afholdt i Hallen med boder, hygge, juletræ, julemand, Lucia-optog og kåring af årets Nisse, der velfortjent blev Erling Jepsen. Nissefotografen Henning Jacobsen havde kameraet med - se foto her: Billeder fra Julemarked 2017

Hvis Øster Hornum valgte hele Byrådet
Hvis det havde været Øster Hornum valgdistrikt, der alene havde sammensat det ny Byråd, var det kommet til at se lidt anderledes ud. Efter at de personlige stemmer er optalt, kan det ses at det ville se sådan ud: Hvis Øster Hornum valgte hele Byrådet

Æbledag i Wøldikes have, se foto
Der blev plantet frugtbuske, snakket, jævnet muldvarpeskud, presset æblesaft, vist eksempler på Æbelhavens æbler, fortalt om Wøldike, drukket æblesaft og kaffe - ja, en hyggelig formiddag i Wøldikes Æblehave - se foto fra dagen: Æbledag i oktober 2017

Guldbæk Skole fylder 100!
I 1917 blev den gamle skole mellem Volstup og Guldbæk afløst af ny skoler i begge byer. Skolen i Volstrup blev nedlagt 1954, mens Guldbæk Skole fortsatte som folkeskole frem til 1959, hvor den blev omdannet til Guldbæk Friskole.
Læs om Guldbæk Skoles start og funktion frem til 1959: Guldbæk Skole
Guldbæk Friskole rundede 50 år som friskole i 2009, læs deres jubilæumsskrift her: Guldbæk Skole runder 100 år

Vi spiste Sammen Sankt Hans
Se foto fra Vi spiser Sammen Sankt Hans og læs Leon Sebbelins Sankt Hans tale her: Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017

Billeder fra Sommerfesten
Der kan ses billeder fra sommerfesten her!
Sommerfesten fredag: Billeder fra Sommerfesten 2017 fredag
Sommerfesten lørdag: Billeder fra Sommerfesten 2017 lørdag
Byfestens sponsorer: Byfestens sponsorer 2017

Rågeregulering på Katbakken
Der blev 21. maj 2017 foretaget "rågeregulering" på Katbakken. Se hvad det betyder her: Rågeregulering på Katbakken

Gnistens udflugt
Se Tage Dalbys youtubefilm fra Gnistens udflugt ved sidste senior-gymnastik dag: Gnistens udflugt

"Forårsklargøring af Katbakken"
Lørdag d. 25. marts kl. 9.00 mødtes en flok Katbakke-aktivister for at gøre Katbakken klar til den kommende sæson. Se hvordan det gik for sig: Forårsklargøring af Katbakken

Der kan nu modtages nyhedsbrev fra Katbakken, når der er nyt på hjemmesiden, se Katbakkens Hjemmeside

Foto fra gymnastikopvisning 11. marts
Øster Hornum Idrætsforening afholdt gymnastikopvisning lørdag den 11. marts i Øster Hornum Hallen. Fotografen var til stede, se: Foto fra Gymnastikopvisning 2017

TV "Hos Karsten"
Karsten Hansen (ham i de korte bukser ude i naturen) har lavet en ny TV-serie, der kan ses på Kanal Nord, hvis du rammer den rigtige kanal på det rigtige tidspunkt, men den kan også ses her: Hos Karsten

Foto fra UDTRYK 2016
Hvis du ikke selv var i byen da UDTRYK 2016 løb af stabelen, kan du her læse om noget af det, der skete:
UDTRYK 2016 hvad der skete
Der var meget musik i UDTRYK 2016, se foto:
UDTRYK 2016 musik
Mange aktiviteter foregik inden døre, se foto:
UDTRYK 2016 inden døre
Andre aktiviteter foregik i det fri, se foto:
UDTRYK 2016 i det fri
En cykelgudstjeneste blev afviklet søndag, se foto:
UDTRYK 2016 cykelgudstjeneste
Fotograferne, der var på spil, var Trine Madsbøll, Niels Larsen og Niels Nørgaard Nielsen.

TV2 Nord sendte live fra Katbakken
Der kan her ses billeder fra aftenen: TV2 Nord på Katbakken

Billeder fra Øster Hornum Open-Air - Film på Katbakken
Fredag d. 19. august løb en aldrig før set begivenhed af stabelen i Øster Hornum: Open-Air-Film på Katbakken. Efter at have spist grillmad fra Øster Hornum Slagtehus blev der på en 5 gange 12 meter skærm vist filmen SOMMEREN '92. Se billeder fra aftenen: Grill og Sommeren '92

Sankt Hans på Katbakken
FDF inviterede til Sankt Hans aften på Katbakken 23. juni. Der kan ses billeder og læses båltale her: Sankt Hans på Katbakken 2016

Billeder fra Æblehavens forårsgenåbning
Æblevennerne ved Wøldikes Æblehave fejrede 12. maj det flotte vejr, foråret og renoveringen af Æblehaven ved en sammenkomst med fortælling, sang, æblekage, kaffe og almindelig hyggesnak.
Læs mere: Æblehavens genindvielse 2016
Der kan læses meget mere om Æblehaven og pastor Wøldike her på siden under menupunktet "Wøldikes Æblehave" eller her: Wøldikes Æblehave

Børneuniverset præsenterer sig på YouTube
Øster Hornum Børneunivers har netop frigivet sin nye info-video. Se den her og gør den kendt: Børneuviserset præsenteres

Billeder fra arbejdsdag på Katbakken
En flok Katbakke-frivillige tog fat med koben, skruemaskiner, river, spader, skovle, rundsav, byens største hammer, gaffatape, grensakse, kaffekopper, kreativitet og energi for at gøre Katbakken klar til sæsonen. Ikke alt er endnu helt klar, så holdet tager fat igen inden længe. Se billederne: Katbakken april 2016

Sankt Hans på Katbakken - billeder og båltale
FDF afholdt Sankt Hans-fest på Katbakken. Se billeder fra festen og læs Troels Møller Christensens båltale: Sankt Hans på Katbakken 2015

"Frirummet indviet"
Fredag d. 14. november 2014 blev ”Frirummet” ved Øster Hornum Børneunivers indviet efter alle kunstens regler. Alle børnene fra hele Børneuniverset var samlet på inden for hegnet af Børnehavens egen lille legeplads, hvor de ventede spændte på at få lov til at tage den ny legeplads, som de på afstand længe har fulgt tilblivelsen af, i brug. Endelig skete det! Se billeder fra begivenheden: Frirummet blev indviet

Frirummet – hvor generationer mødes omkring Øster Hornum Børneunivers
Nu har Øster Hornum Børneunivers fået Børnehave og Skole samlet under fælles tag i nye dejlige rammer. Så mangler vi bare, at arealerne omkring Børneuniverset også bliver lækre og indbydende. Læs mere: Frirummet under opbygning

Frirummet tager form
En gruppe entusiastiske folk arbejdet flittigt hver weekend på at opbygge Frirummet. Se her, hvordan det går:
Frirummet på Facebook

Indvielsen af byens ny børnehave
Fredag d. 12. september var der indvielse af byens ny børnehave. Læs om begivenheden og se billederne: Indvielsen af byens ny børnehave

Billeder fra Udtryk 2014
Udtryk 2014 foregik i dagene 6. og 7. september i Øster Hornum. Det er ottende gang at institutioner og foreninger i Øster Hornum og omegn gennemfører kulturprojektet UDTRYK. Se billeder fra de forskellige aktiviteter: Billeder fra Udtryk 2014
Der er flere billeder her: Billeder fra FDFs lejr ved Udtryk 2014

Byens nye petanquebane
Byens nye petanquebane blev indviet 3. juni ved den gamle skole. Se billeder fra banens tilblivelse og indvielse: Petanquebanen ved den gamle skole
Det ny rådhus er indviet
Det ny rådhus i Støvring blev indviet og vist frem fredag d. 6. juni. Se billeder: Rådhuset blev indviet

Øster Hornum på Hærvejen
25. maj åbnede de ny strækninger af Hærvejen i hele den nordjyske landsdel. Lokale ildsjæle og kommunerne har lagt et stort arbejde i udformningen og formidlingen af ruten.
Læs mere: Hærvejen
Der kan ses billeder fra indvielsen ved at klikke her:
Hærvejen mellem Øster Hornum og Veggerby

Køb bolig i Øster Hornum - en oversigt
På Boligsiden kan der fås overblik over, hvilke huse, der for øjeblikket kan købes, se mere Køb bolig i Øster Hornum
Dette link kan for fremtiden ses under "Byg og Bo".

Nibevejs forskønnelse
Der er udarbejdet et større projekt til Nibevejs forskønnelse. Læs mere: Nibevejs forskønnelse 2014

Øster Hornum Fitness reception
Øster Hornums nyeste forening holdt 11. januar åbningsreception i de nyindrettede lokaler i ØHI's klubhus. Mange var mødt frem. Se billederne: Øster Hornum Fitness reception

Øster Hornum set udefra
I forbindelse med sit mini-feltarbejde i byen, har antropologistuderende Kathrine Randeris Clausen fra Århus Universitet udarbejdet en rapport om først og fremmest frivilligarbejdet i Øster Hornum. Rapporten er en del af et større arbejde i Rebild og Mariagerfjord kommuner.
Læs mere: Øster Hornum set udefra

Billeder fra Frendrup Skov - og kort, så du ikke farer vild
Den netop fredede område i Frendrup Skov blev 8. september indviet med en guidet tur, se Billeder fra Frendrup Skov
Ved at klikke her, kan du se: Kort over Frendrup Skov

Træk af Støvring Kommunes historie
På jubilæumsdagen præsenteredes Arkivets jubilæumsbog omhandlende Støvring Kommune fra dannelsen i 1970 til kommunen indgik i Rebild Kommune 2006. Læs mere om bogen: Træk af Støvring Kommunes historie

Luftfoto af Øster Hornum 2009
Her kan ses en serie luftfoto af Øster Hornum, optaget 2009, klik her!

Video fra Landbrugssporets indvielse
Der kan nu her på siden ses en video optaget da Landbrugssporet blev indviet, klik her!

Billeder fra Udtryk 2012
Der er billeder fra Udtyrk 2012 her på web'en!
Se Fotogalleri nr. 10!
Musik i Natur-Teknik-hytten (1), klik her!
Musik i Natur-Teknik-hytten (2), klik her!
Billeder fra landbrugssporets indvielse 9. september: Landbrugssporet indvies

Kløverstien blev indviet
Den første af i alt fire Kløverstier i og omkring Øster Hornum blev indviet 14. oktober i herligt solskin. Rigtig mange var mødt frem til indvielsen, der foregik på Torvet midt i byen. Der var taler af borgmester Anny Winther og mange af drivkræfterne bag etableringen af stien. Efter den officielle indvielse gik deltagerne en del af ruten.
Der kan ses billeder fra indvielse på fotogalleri nr. 9, klik her!. Flere billeder kan ses her:Fotos taget af Maggi Storgaard

Video fra indvielsen af Kløverstien
Videoen kan ses ved at klikke her!

Udvidelse af Wøldikes Æblehave
Fredag d. 7. oktober kl. 15.00 blev Wøldikes Æblehave lige syd for kirken udvidet med mere end 200 træer. Mange havde taget spaden med, og i løbet af et kvarters tid var plantningen foretaget. Læs mere her: Wøldikes Æblehave udvides

Hvordan styrkes byen og dens foreninger
Deltag i debatten:
Hvad ønsker du, der skal ske for at udvikle vores by?
Hvad kan byens borgere selv gøre?
Hvad kan du selv bidrage med?
Hvad kan Rebild kommune bidrage med?
Skriv et indlæg!
Læs og skriv her!

Nyhedsbrev, byens hurtigste nyhedsformidling
Gør som de mange, der vil holde sig orienteret om, hvad der sker i byen: Modtag et nyhedsbrev, når der er nyt på byens web. Samtidig opfordres foreninger til at skrive til web'en når der er arrangementer.

Er du medlem af Borgerforeningen?
Du bliver automatisk medlem af Borgerforeningen ved at indsætte et minimumsbeløb på 100 kr. (50 for enlige og pensionister) i det lokale pengeinstitut Spar Nord på konto 9350 2320050211